ยืมเงินดีแทค
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัตราต่อปี: ไม่ระบุ
อายุ: 18 ปีขึ้นไป

Dtac มีบริการใจดีให้ยืมวัน,ยืมเงินดีแทค,ยืมเน็ตดีแทค2023

Dtac 2023 มีบริการใจดีให้ยืม Dtac โดยเป็นการให้ยืมเงินดีแทคแบบฉุกเฉิน ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะกับเบอร์โทรศัพย์ในระบบเติมเงินเท่านั้น ซึ่งนอกจากการยืมตังค์ดีแทคแล้ว ก็ยังมีการให้ยืมเน็ตดีแทคด้วย โดยจะมีทั้งเงื่อนไขและวีธีกดอะไรถึงจะสามารถใช้บริการใจดีให้ยืม dtac ได้ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และหักคืนในวันที่มีการเติมเงิน

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการใช้บริการใจดีให้ยืม Dtac เพื่อขอยืมเงินดีแทค

 1. จะต้องมียอดการใช้งานในระบบเติมเงินสำหรับเบอร์นี้ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และจะต้องมียอดใช้ในเดือนล่าสุดนี้ 20 บาท จึงจะยืมตังค์ดีแทคได้
 2. ต้องเหลือวันที่ใช้งานสำหรับเบอร์นี้อย่างน้อย 1 วัน
 3. จะต้องมียอดเงินคงเหลือตั้งแต่ 0 บาทขึ้นไป
 4. การยืมเงินดีแทคสามารถจะเลือกยืมได้ตามจำนวนที่ระบบระบุให้เท่านั้น ไม่สามารถจะกดหนดเองได้
 5. จะยืมตังค์ดีแทคไม่ได้หากในระหว่างการทำเรื่องย้ายค่ายเครือข่ายเบอร์โทรศัพท์
 6. จะเป็นการยืมเงินดีแทคเท่านั้น โดยจะไม่มีการเพิ่มวันให้และระบบจะส่ง SMS เพื่อยืนยันการใช้บริการให้ภายใน 24 ชั่วโมง
 7. จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการยืมเงินดีแทค ซึ่งจะมีการหักคืนหลังจากมีการเติมเงินเข้าระบบ และจะหักคืนจนกว่าจะครบตามจำนวนรวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายคืน

วิธีการยืมเงินดีแทค(Dtac)

 1. อันดับแรกคือสามารถจะตรวจสอบยอดเงินที่สามารถจะยืมได้ โดยกด *110*0#
 2. จะมีบริการยืมเงินดีแทคแบบด่วนพิเศษ โดยวิธี กด *110* จำนวนเงินที่สามารถจะยืมได้ # เช่น หากต้องการจะยืมเงินดีแทค 100 บาทจะต้องกดอะไร ก็กดได้ตามนี้ กด*110*100# จากนั้นจะมี SMS แจ้งยืนยันการเติมเงินให้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งในการยืมตังค์ดีแทคนี้จะไม่มีการเพิ่มวันให้ โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมและหักคืนในวันเติมเงินดังนี้
 • ยืมเงินดีแทค 10 20 30 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 2 บาท
 • ยืมเงินดีแทค 40  50 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 3 บาท
 • ยืมเงินดีแทค 60 บาท จะมีค่าธรรมเนียม 4 บาท
 • ยืมเงินดีแทค 70 80  บาท จะมีค่าธรรมเนียม 5 บาท
 • ยืมเงินดีแทค 90 100  บาท จะมีค่าธรรมเนียม 6 บาท
 • นอกจากการยืมเงินดีแทคแล้วก็ยังมีบริการให้ยืมเน็ตดีแทคอีกด้วย

โดยบริการนี้หากว่าเน็ตหมดหรือเงินค่าโทรก็ไม่มี สามารถจะยืมเน็ตได้ หรือจะใช้โปรดีแทคเน็ตฟรี 3 วันได้หากมี Dtac Reward สำหรับการยืมเน็ตดีแทค จะมีเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้

 • ต้องมียอดการใช้งานในระบบเติมเงินสำหรับเบอร์นี้ ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และจะต้องมียอดใช้ในเดือนล่าสุดนี้ 20 บาท
 • จะต้องมียอดเงินคงเหลือในระบบ ไม่ต่ำกว่า 10 บาท
 • โดยการใช้บริการแบบด่วนพิเศษให้ยืมเน็ตดีแทคซึ่งจะสะดวกมากๆ กด*111#
 • จะมีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 35 บาทสำหรับการใช้งาน 24 ชั่วโมง และ 12 บาท สำหรับการใช้งาน 6 ชั่วโมง

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือน: 30000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด 19% ต่อปี
อายุ 20-65 ปี
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราต่อปี: ร้อยละ 1.2 ต่อปี หรือ 0.1 ต่อเดือน
อายุ: 20-70 ปี
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราต่อปี: ร้อยละ 16-19 ต่อปี
อายุ: 20-75 ปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย, ยืมเงินด่วนตอนนี้, ใบรับรองเงินเดือน, สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์