ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราต่อปี: ร้อยละ 15-25 ต่อปี
อายุ: 20-70 ปี

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส กับสินเชื่อเงินด่วน A-CASH 2566

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดฉุกเฉิน วันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดให้บริการสินเชื่อเงินด่วน ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องการเงินฉุกเฉินออนไลน์ สามารถยื่นและลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยสินเชื่อเงินด่วน A-CASH เป็นเงินกู้ฉุกเฉิน ธกส อนุมัติไว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรลูกค้าของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี สามารถทำเรื่องขอยื่นกู้และลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส กับสินเชื่อตัวนี้ได้ทันที อนุมัติไว ให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อราย เบิกถอนเงินสดได้หลายครั้งตามวงเงินคงเหลือ

และนี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส กับสินเชื่อเงินด่วน A-CASH

  1. เป็นเกษตรกรลูกค้าของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี – ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเท่านั้น โดยหากมีประวัติการกู้ยืมกับทางธนาคารมาก่อน ต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
  2. ไม่มีหนี้ค้างชำระ – ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อเงินด่วน A-CASH ต้องไม่มีหนี้เก่าค้างชำระ โดยจะนับ ณ วันที่ทำเรื่องขอกู้ ลูกค้าที่มีหนี้เก่าค้างชำระจะไม่สามารถลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ผ่านสินเชื่อตัวนี้ได้
  3. ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวดหรือ 1 ปี – ผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ จะต้องชำระหนี้เงินกู้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีการคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกำหนดของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ

ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส กับสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. 2023

อีกหนึ่งสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเงินฉุกเฉิน ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดให้บริการสินเชื่อเงินด่วน ธกส ให้เกษตรกรลูกค้าของธนาคารสามารถกู้เงินด่วน ธกส ผ่านสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. 2023 ได้แล้ววันนี้ 

โดยเงินกู้ธนาคาร ธกส ผ่านสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เป็นบริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร และลูกค้าสลากออมทรัพย์ของธนาคารทุกประเภท โดยเปิดให้ลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ผ่านธนาคารธ.ก.ส.ทุกสาขา โดยใช้เงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์ และสลากออมทรัพย์เป็นหลักประกัน

มีรายละเอียดสินเชื่อที่น่าสนใจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. กู้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก – ผู้ที่มีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ผ่านสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากได้ทันทีผ่านธนาคารทุกสาขา
  2. ใช้เพียงบัตรประชาชนในการขอกู้ – สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากตัวนี้ ใช้เอกสารเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือสำเนาบัตรประชาชน แต่จะใช้ เงินฝากที่ธนาคารธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก และ สลากออมทรัพย์ เป็นหลักค้ำประกัน

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเงินฉุกเฉิน ธกส ผ่านสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝาก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท เป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการยื่นกู้

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือน: 12000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ: 20 ปีขึ้นไป
เงินเดือน: 9000 บาท
อัตราต่อปี: ร้อยละ 36 ต่อปี
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัตราต่อปี: ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อายุ: 20-65 ปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย, ยืมเงินด่วนตอนนี้, ใบรับรองเงินเดือน, สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์