เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราต่อปี: ร้อยละ 1.2 ต่อปี หรือ 0.1 ต่อเดือน
อายุ: 20-70 ปี

ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ ตัดสินใจเลือกเงินกู้ฉุกเฉินออมสินทำให้ผิดหวัง 2023 (2566)

ความต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ไม่เข้าใครออกใครอย่างช่วงแพร่ระบาดโควิด – 19 แล้วถ้าเกิดต้องการจริง ๆ เราจะเลือกตัดสินใจแหล่งกู้เงินไหนดี? อะ ๆ เรื่องนี้ไม่ยากเพราะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่คิดมาก เลือกมากสับสนอีกต่อไป กับเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน รับรองเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวัง ศึกษาเสร็จเกิดต้อใช้เงินจริงจังก็ตัดสินใจสมัครได้ทันท่วงที

กู้ออมสินฉุกเฉิน เงินกู้ออมสิน 10000 สมัครออนไลน์ไม่ยาก ได้เงินมาใช้จ่ายทันใจ

เงินกู้ฉุกเฉินออมสินที่เราอยากแนะนำนี้เป็นการสมัครลงทะเบียนในสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 โดยกำหนดเงินกู้ออมสิน 10000 บาท ระยะเวลาผ่อนจ่ายหนี้เลือกได้สูงสุด 2 ปี (24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน 0.10% โดยที่ในช่วง 6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ย ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน โดยผู้กู้ต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 จริง ๆ เช่น รายได้ลดลง เงื่อนไขคือต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนจ่ายหนี้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มีที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ มีอาชีพอิสระเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ได้แก่ มัคคุเทศก์ พ่อค้าแม่ขาย คนขับแท็กซี่ ฯลฯ ธนาคารออมสินนับว่าพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทางการเงินโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระอย่างแท้จริง 

วิธีการสมัครลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 2023 (2566)

บอกเลยว่าใครที่ทำอาชีพอิสระแล้วได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ต้องการมีเงินก้อนมาใช้จ่ายหมุนเวียน เลือกกู้ฉุกเฉินออมสินคือมาถูกทางแล้ว โดยวิธีขอกู้ออมสินฉุกเฉินจะมาในรูปแบบออมสินออนไลน์ซึ่งทำความเข้าใจได้ง่ายมาก คือ

  1. เข้ามาที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยจะขึ้นให้เลือกลงทะเบียนว่าอยู่ในพื้นที่ใด จังหวัดควบคุมสูงสุด (Red Zone), จังหวัดพื้นที่ทั่วไป (Non Red Zone) 
  2. คลิกเลือกตามจังหวัดพื้นที่ของผู้สมัคร จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกช่องอย่างถูกต้อง
  3. จากนั้นกดยืนยัน แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ซึ่งหากผ่านเกณฑ์ก็จะมี SMS ส่งเข้ามาแจ้งเตือน และรอรับเงินสดโอนเข้าบัญชีที่ให้ไว้ทันที

สำหรับการอนุมัตินั้นหากไม่ได้รับการติดต่อภายใน 5 วันถือว่าผู้สมัครสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วนออมสินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยจะพิจารณาตามงื่อนไข และหากข้อมูลที่กรอกไปไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ

จเห็นได้ว่าเงินกู้ฉุกเฉินออมสินพร้อมช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 อย่างแท้จริง ใครต้องการเงินด่วน เงินฉุกเฉินมาใช้จ่าย สามารถสมัครผ่านออนไลน์ธนาคารออมสิน ช่วยให้ได้เงินก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการ แต่ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดผ่อนจ่ายหนี้ก็ขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วการกู้เงินออมสินฉุกเฉินครั้งหน้าจะได้มาอย่างราบรื่น ไร้ปัญหา

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือน: ไม่กำหนดรายได้
อัตราต่อปี: สูงสุด MMRุ +6.50% ต่อปี
อายุ 20-60 ปี
เงินเดือน: 13000 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี: สูงสุด MRR +7% ต่อปี
อายุ 20 ปีขึ้นไป
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราต่อปี: ร้อยละ 7-16 ต่อปี
อายุ: 20-70 ปี

สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย, ยืมเงินด่วนตอนนี้, ใบรับรองเงินเดือน, สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์